KOULUTUS

Jo viides vuoden mittainen Kirjallisuusterapian perusteet -koulutus alkaa tammikuussa 2014 Lahdessa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Koulutus sisältää 10 lähiopetusjaksoa ja itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja Pia Vehnämäki, Palmenia (pia.vehnamaki @ helsinki.fi) ja Silja Mäki, yhdistys, koulutuksen johtaja (silja.maki @ saunalahti.fi).

Lisätietoja: http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/lahti.asp?id=6768

Tästä linkistä pääsee suoraan HAKULOMAKKEESEEN https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/45490/lomake.html

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry on järjestänyt yhdessä yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten kanssa kuusi Kirjallisuusterapian perusteet -koulutusta.

v. 1989-1991 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia
v. 1996 Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
v. 2000-2001 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
v. 2006-20013 Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia

Opiskelijat ovat olleet pääasiassa hoito-, sosiaali-, opetus-, kirjastoaloilta. Lyhyempiä koulutuksia on ollut muutamia, joista mainittakoon Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen taideterapiakoulutus, jossa kirjallisuusterapian opetus oli yhtenä osa-alueena.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike. Kirjallisuusterapeutin nimikkeen käyttämiseenkään ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, mutta yhdistys suosittaa, että tätä nimikettä käyttävällä olisi työkokemusta sekä riittävä perehtyneisyys kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Työkokemus tarkoittaa ryhmien ohjaamista tai yksilötyöskentelyä terapeuttisessa mielessä.